Το στάδιο που βρίσκονται δύο νέα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο δρόμο που συνδέει το βορειοανατολικό τμήμα της Ροδόπης, από την Πανεπιστημιούπολη του ΔΠΘ μέχρι τα Αρριανά, επίβλεψε ο περιφερειάρχης αν.Μ.Θ. κος Χρήστος Μέτιος συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης.

Το πρώτο έργο είναι η κατασκευή αναβαθμισμένης ιρλανδικής διάβασης στο Αμυγδαλόρεμα, νότια της Γρατινής, η οποία έχει δοθεί ήδη στην κυκλοφορία, ενώ απομένουν να ολοκληρωθούν τα συμπληρωματικά έργα διευθέτησης του χειμάρρου.

Το δεύτερο έργο είναι η κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Λίσσο, ανατολικά της Φιλλύρας, η οποία είναι στο στάδιο της θεμελίωσης. “Τα δύο αυτά έργα έρχονται να προστεθούν σε άλλα δύο τα οποία έχουμε ήδη ολοκληρώσει και αφορούν σε αναβαθμισμένες ιρλανδικές διαβάσεις στον Τρελοχείμαρρο στον Κάλχα και στο Μακροπόταμο, δυτικά του Δοκού” αναφέρει ο περιφερειάρχης.

Στο σημείο βρέθηκαν ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ, Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών Ροδόπης, στελέχη της Περιφέρειας καθώς και οι ανάδοχοι των έργων, οι οποίοι ενημέρωσαν για την πορεία υλοποίησής τους.