Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διέλευσης θα ισχύσουν για την κατασκευή των πλευρικών σταθμών διοδίων του Α/Κ Βαφέικων της Εγνατίας Οδού. Πρόκειται για εργασίες της 3ης Φάσης.

 

Εργασίες αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, σε τμήμα της Εγνατίας Οδού και κατ’ επέκταση του λοιπού εθνικού οδικού δικτύου, κατά τη διάρκεια εργασιών.

Η διέλευση των οχημάτων επί της Εγνατίας Οδού και για τις δύο κατευθύνσεις θα διεξάγεται κανονικά σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με την εγκατεστημένη σήμανση.

Η έναρξη των εργασιών και της νέας υφιστάμενης κατάστασης θα πραγματοποιηθεί άμεσα.