Σε μία συμβολική κίνηση, οι εκλεγμένες γυναίκες στο Δήμο Κομοτηνής με αφορμή την 8η του Μάρτη, θα στείλουν το δικό μας μήνυμα για την θέση και το ρόλο της σύγχρονης γυναίκας στην πολιτική και στην κοινωνία. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας δίνουν ραντεβού την Δευτέρα 8 Μαρτίου στη 13:00, στον προαύλιο χώρο της Τσανακλείου.

Όπως αναφέρει η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, κα Κλεοπάτρα Στογιαννίδου η “Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η 8η Μάρτη μας δίνει την αφορμή να αναλογιστούμε τη θέση της σύγχρονης γυναίκας, τους πολυετείς αγώνες που απαιτήθηκαν για να κατοχυρωθούν θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών, αλλά και όσα ακόμη πρέπει να γίνουν για μια πραγματικά δίκαιη και ίση συμμετοχή των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων”.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου: “Η ίση συμμετοχή́ ανδρών και γυναικών στην πολιτική́ αποτελεί σημαντική́ προϋπόθεση για μια ουσιαστική δημοκρατία και χρηστή διακυβέρνηση, καθώς εκτός από την ενίσχυση και βελτίωση του δημοκρατικού συστήματος, η συμμετοχή περισσότερων γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής γυναικών και ανδρών”.

Τέλος, αφανέρει στο μήνυμά της: “Η σημερινή πραγματικότητα, όμως, ακόμη και στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, όπου οι γυναίκες αριθμούμε μόλις 6 μέλη εν συνόλω 41 και δεν έχουμε μεταξύ μας καμία γυναίκα από τη μουσουλμανική μειονότητα, καταδεικνύει ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, αλλά απαιτείται διαρκής αγώνας για την επίτευξη της ίσης εκπροσώπησης των δύο φύλων”.