Ένας εύχρηστος Ψηφιακός Οδηγός με στόχο την επεξήγηση με απλά λόγια της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε αλλά και την ψηφιακή ξενάγηση σε εμβληματικά έργα που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια ΑΜΘ και χρηματοδοτήθηκαν από την Ε.Ε στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής, δημιουργήθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υποστήριξη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες της Ένωσης για την υλοποίηση εκατοντάδες χιλιάδες επενδύσεων και έργων υποδομής σε όλες τις Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ως στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Μπορείτε να περιηγηθείτε online στον Ψηφιακό Οδηγό για την Πολιτική Συνοχής ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Europe Direct – Created with VisMe