Τη δημοπράτηση του δεύτερου τμήματος του Κάθετου Οδικού Άξονα Ξάνθη- Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Το έργο που αφορά το τμήμα Δημάριο-Μελίβοια, έχει προϋπολογισμό € 39,4 εκ, συν ΦΠΑ και αφορά την κατασκευή 11χλμ αυτοκινητοδρόμου, 7 γεφυρών, 5 κόμβων καθώς και άλλων συνοδών έργων.

Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο μια από τις επόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ να πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη, ώστε τα μέλη να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για το μέγεθος του έργου.