Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας/Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ενημερώνει Πολιτιστικούς Συλλόγους, Αθλητικά και άλλα Σωματεία σχετικά με τις διαδικασίες αρχαιρεσίας των οργάνων διοίκησης και τη χορήγηση έκτακτης επιχορήγησης λόγω των αρνητικών συνεπειών την πανδημίας του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, ανακοινώνεται ότι λόγω κορονοϊού, παρατείνεται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και λοιπών καταστατικών οργάνων πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων σωματείων έως 30-06-2021 (άρθρο 90, Ν.4790/31-03-2021), ενώ οι γενικές συνελεύσεις αθλητικών σωματείων διεξάγονται με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, Skype, Webex (παρ.1, άρθρο 2, ΦΕΚ 719/24- 02-2021).

Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων δύναται να διεξάγονται με τη χρήση σύγχρονων μέσω Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας με
σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους και ειδικότερα, με τη χρήση του
πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» (παρ,1, άρθρο 45, Ν.4778/19-02-
2021).

Επίσης, γίνεται γνωστό ότι για το έτος 2021 καταβάλλεται ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000), ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (παρ.1, άρθρο 119, Ν.4790/31-03-2021). Τέλος, δεν ισχύει για τα αθλητικά σωματεία η υποχρέωση δημοσίευσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ετών 2020 και 2021 (παρ.4, άρθρο 119, Ν.4790/31-03-2021).