Συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στις 12 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2021 από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 μέχρι και τις 20 Απριλίου 2021 και αφορούν τις ζημιές σε αγροτικές επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και συγκεκριμένα γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα στους κηρυχθέντες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Δήμους της Π.Ε. Έβρου, ως εξής:

-Κοινότητες Αλεξανδρούπολης, Άνθειας, Άβαντα, Λουτρού, Φερών, Καβησού
και Πέπλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν άμεσα να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως ακολούθως:

Ανταποκριτές ΕΛΓΑ

Κοινότητα Αλεξανδρούπολης: Θεοδωρίδου Μαρίνα, Ισόγειο παλιάς δημαρχίας
–Γραφείο Καθαριότητας, τηλ. 2551350083

Κοινότητα Άβαντα: Σούλτας Χαράλαμπος, 1 ος όροφος Δημαρχείου
Αλεξανδρούπολης, τηλ. 2551350158

Κοινότητα Φερών-Πέπλου-Καβησού: Βασιλική Παπάζογλου, Δημοτικό
Κατάστημα Φερών τηλ. 2555350085

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση για καταβολή αποζημίωσης
2. Δήλωση ΟΣΔΕ 2020
3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας αγρότης
4. Οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μόνο αίτηση.
5. Αριθμός λογαριασμού τραπέζης