Αξιοποιώντας πόρους του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ο Δήμος Παρανεστίου τοποθετεί ράμπες και σύγχρονες τουαλέτες για άτομα με ειδικές ανάγκες στο σύνολο των σχολικών μονάδων του Δήμου Παρανεστίου, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ στους χώρους των σχολείων. Επίσης, ο Δήμος προχώρησε στην κατασκευή των υποδομών στα δημοτικά σχολεία Αδριανής, Νικηφόρου και Παρανεστίου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν και θα αποδοθούν στην μαθητική κοινότητα.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Παρανεστίου, κ. Αναστάσιος Καγιάογλου, «ο Δήμος καθημερινά επιδεικνύει την κοινωνική του ευαισθησία ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ώστε όλοι οι δημότες να έχουν ίση πρόσβαση στα δημόσια αγαθά».