Έκτακτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθεί στις 13-4-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του.

Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι ο “Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ”. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, μετά το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔ1616/12-4-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Ναλμπάντη, μέχρι πρότινος τακτικού εκπροσώπου της Περιφέρειας στη Γ.Σ. της ΔΕΣΜ-ΟΣ και ενόψει της προγραμματισμένης για την 19-4-2021 Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, στην οποία η Περιφέρεια πρέπει να εκπροσωπηθεί (συνδυαστικά με το από 12-4-2021 έγγραφο του αναπληρωτή εκπροσώπου της Περιφέρειας Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά