Κλειστός θα παραμείνει ο κόμβος της Μάκρης από Αλεξανδρούπολη προς Εγνατία Οδό, λόγω εργασιών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό της Μάκρης από την Τετάρτη 14 Απριλίου μέχρι και την Δευτέρα 26 Απριλίου.

Ειδικότερα, θα γίνει πλήρης αποκλεισμός των κλάδων εξόδου από την Εγνατία Οδό προς Αλεξανδρούπολη και Μάκρη και του κλάδου εισόδου στην Εγνατία Οδό προς Κομοτηνή, Κήπους, Ορεστιάδα στον Α/Κ Μάκρης.

Η έξοδος των οχημάτων από την Εγνατία Οδό με κατεύθυνση προς Αλεξανδρούπολη και Μάκρη και η είσοδος στην Εγνατία Οδό θα πραγματοποιείται μέσω του Α/Κ Αλεξανδρούπολης (Κίρκης). Οι οδηγοί θα προειδοποιούνται εγκαίρως με εργοταξιακή σήμανση.