Τα φλοιοφάγα έντομα της υποοικογένειας των Scolytinae (Coleoptera, Curculionidae), τα οποία εμφανίζουν ολοένα και πιο συχνά έντονες πληθυσμιακές εξάρσεις, εκμεταλλευόμενα βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις των δασικών δέντρων, επιχειρούν να ελέγξουν με μια καινοτόμα προσέγγιση ο Δήμος Σαμοθράκης σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκειμένου να διασωθεί το πευκοδάσος Σαμοθράκης.

Όπως διαπιστώθηκε και μετά από σχετική αυτοψία στο δημοτικό πευκοδάσος που πραγματοποιήθηκε από το Δρ. Δημήτριο Αβτζή (Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών – ΕΛΓΟ Δήμητρα) μετά από σχετικό αίτημα και σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, στις εν λόγω θέσεις εντοπίζονται σχετικά υψηλοί πληθυσμοί φλοιοφάγων εντόμων, οι οποίοι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να κάνουν ακόμη πιο έντονη την παρουσία τους. Για το λόγο αυτό, και σε πρώτο χρόνο σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΙΔΕ (ΕΛΓΟ Δήμητρα) πραγματοποιήθηκε υλοτομία και απομάκρυνση των νεκρών και προσβεβλημένων δέντρων υπό την επιστασία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και σε συνεργασία με το Δήμο Σαμοθράκης, ώστε να μειωθεί τόσο το πληθυσμιακό δυναμικό των εντόμων όσο και η διαθέσιμη τροφή.

Στη συνέχεια, με συνεργασία των τριών προαναφερθέντων φορέων (Δήμος Σαμοθράκης, Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης και ΙΔΕ-ΕΛΓΟ Δήμητρα) σχεδιάστηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου του πληθυσμού των φλοιοφάγων εντόμων με τη χρήση παγίδων εξοπλισμένων με εξειδικευμένες προσελκυστικές ουσίες. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η μαζική παγίδευση των φλοιοφάγων εντόμων, ώστε σταδιακά να μειωθεί δραστικά η παρουσία τους στο δάσος, περιορίζοντας τις νεκρώσεις που προκαλεί η προσβολή τους. Η εγκατάσταση συνολικά 80 παγίδων πραγματοποιήθηκε την περίοδο 7-12 Απριλίου, και αυτές οι παγίδες θα εξυπηρετούνται κάθε περίπου 3 εβδομάδες, όταν και θα συμπληρώνονται οι προσελκυστικές ουσίες ώστε να διατηρείται στο ακέραιο η ικανότητα προσέλκυσης εντόμων.

Στη συνέχεια τα έντομα από κάθε παγίδα ξεχωριστά, θα αποστέλλονται στο ΙΔΕ (ΕΛΓΟ Δήμητρα) όπου θα αναγνωρίζονται τα είδη και θα καταγράφονται οι συλλήψεις ώστε να έχουμε μια πλήρη απεικόνιση της επικρατούσας κατάστασης. Η εφαρμογή του προγράμματος τα επόμενα χρόνια αναμένεται να δώσει εξαιρετικά σημαντικά συμπεράσματα τα επίπεδα του πληθυσμού των φλοιοφάγων εντόμων, ενώ ταυτόχρονα η μαζική παγίδευση των φλοιοφάγων εντόμων θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία του πευκοδάσους.

Παρόμοιο πρόγραμμα μαζικής παγίδευσης σε δασικά οικοσυστήματα δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ξανά στην Ελλάδα, και αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στην αντιμετώπιση των φλοιοφάγων εντόμων, ειδικά όταν η παρουσία τους εντοπίζεται σε περιοχές σχετικά μικρής έκτασης, όπως στην προκειμένη περίπτωση στο δημοτικό δάσος της Σαμοθράκης. Σε αυτήν την προσπάθεια, ιδιαίτερη σημαντική είναι η συμβολή όλων των πολιτών για την προστασία των παγίδων ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα καταστροφής του δικτύου.