ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

75 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια ΑΜΘ για το τμήμα «Δράμα- Καβάλα» του αυτοκινητοδρόμου Ε61 «Καβάλα-Δράμα-Σέρρες»

Αλλάζει το τοπίο των οδικών μεταφορών στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Καβάλας μετά την ανακοίνωση…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ