αειφόρος ανάπτυξη

Η Φωτεινή Αραμπατζή, Υφυπουργός ΑΑΤ σε ημερίδα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου

Υπέρ της παροχής ουσιαστικών κινήτρων στους Έλληνες γεωργούς και κτηνοτρόφους, στο πλαίσιο της νέας Κοινής…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ