Στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης τριών καταστημάτων στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, προχώρησε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τρία καταστήματα, συνολικής επιφανείας 115,50 τ.μ. του οικισμού εργατικών κατοικιών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ», ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ (τ.ΟΕΚ), τα οποία παραχωρούνται στην Ιερά Μητρόπολη «για να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες της και να στεγάσει τις διάφορες πνευματικές, κατηχητικές και πολιτιστικοκοινωνικές δράσεις της».

Η δωρεάν αυτή παραχώρηση χρήσης, με την μορφή χρησιδανείου, θα έχει διάρκεια δέκα έτη.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης θα ευθύνεται για κάθε τροποποίηση, βλάβη καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των ακινήτων, είτε προέρχεται από χρήση είτε όχι, όπως επίσης και για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας των καταστημάτων και οποιασδήποτε άδειας τυχόν απαιτηθεί για την ασφαλή λειτουργία τους, απαγορευομένης κάθε περαιτέρω τροποποίησης ή παραχώρησής τους σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.