Με προοπτική το λιμάνι της Καβάλας να παίξει μελλοντικά πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στην Περιφέρεια ΑΜΘ αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας για την εκπόνηση δύο μελετών για λιμενικά έργα ανάπτυξης στο επιβατικό – τουριστικό λιμάνι Καβάλας «Απόστολος Παύλος».

Ομόφωνα εγκρίθηκαν: α) Μελέτη για την επέκταση και διαπλάτυνση του Υπήνεμου Μόλου, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα στενέψει η μπούκα του λιμανιού Καβάλας «Απόστολος Παύλος» και θα εξαλειφθούν οριστικά οι έντονοι κυματισμοί όταν έρχονται δυνατοί νοτιάδες κι έτσι θα προστατεύονται καλύτερα τα πλοία που δένουν στις πλωτές εξέδρες, ενώ θα τοποθετηθούν επίσης παροχές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης ελλιμενισμένων σκαφών καθώς και φωτισμός. β) Μελέτη για την επέκταση των κρηπιδωμάτων και του προσήνεμου μόλου και τοποθέτηση δικτύου Η/Μ στην Ιχθυόσκαλα, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει την επέκταση των κρηπιδωμάτων και του προσήνεμου μόλου και τοποθέτηση δικτύου Η/Μ, δηλαδή παροχές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης ελλιμενισμένων σκαφών. Θα διαμορφωθεί  επίσης ένας χώρος όπου θα δένουν τα αλιευτικά σκάφη και άλλα πλοία μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα όλου του λιμανιού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας κ. Κώστας Αντωνιάδης σε δηλώσεις του για τα σημαντικά αυτά έργα για το Νομό ευχαριστεί την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας η οποία, με το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, θα επιβλέπει την σύνταξη και την εκπόνηση των μελετών και θα συντάξει τα τεύχη διακήρυξης και δημοπράτησης των πιο πάνω έργων, όπως επίσης και τη διοίκηση του ΟΛΚ για την χρηματοδότηση των μελετών.

Ο κ. Αντωνιάδης τόνισε πως υπάρχει άψογη συνεργασία τόσο με την προηγούμενη όσο και την τωρινή διοίκηση του Οργανισμού και τον Πρόεδρό της κ. Γιώργο Φιλόσογλου. Τέλος, εξέφρασε την χαρά και ικανοποίησή του γι προοπτική ανάπτυξης του λιμανιού υπογραμμίζοντας τα εξής: «Το λιμάνι της Καβάλας θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο με την ολοκλήρωση των λιμενικών αυτών έργων όχι μόνο στην Περιφέρεια ΑΜΘ αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο μετατρέποντας το, σε λιμάνι Κρουαζιέρας και σε Yachting, με ανυπολόγιστη προστιθέμενη αξία στην περιοχή μας».