Μετά από τρεις περίπου μήνες προετοιμασίας, είναι έτοιμη η ιστοσελίδα του έργου «Το Mobile School Ταξιδεύει» για τον κάθε επισκέπτη. Σύντομα μάλιστα θα είναι και δίγλωσση. Όπως ενημερώνει η Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας στον ιστότοπο μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες για το έργο, τους στόχους και τις παρεμβάσεις.

Θυμίζουμε ότι μετά από δύο χρόνια παρεμβάσεων εντός της Δράμας το mobile school τρεις φορές την εβδομάδα θα βρίσκεται σε περιοχές της Δράμας, της Καβάλας και την Ξάνθης, όπως είχε γράψει το ΘΠΕ, προκειμένου να προσεγγίσει παιδιά Ρομά που είναι αποκλεισμένα από τις σχολικές κοινότητες ή λόγω του οικογενειακού περιβάλλοντος δεν μπορούν να έχουν κανονική φοίτηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Ρομά που ζουν και εργάζονται στο δρόμο, παιδιά που δεν εντάσσονται στις σχολικές κοινότητες ή τείνουν να εγκαταλείπουν το σχολείο σε πρώιμη ηλικία.

Ομάδα στόχου αποτελούν και οι ενήλικες Ρομά, οι οποίοι συνήθως είναι αναλφάβητοι και χρήζουν συμβουλευτικής. Μέσω παρεμβάσεων στο δρόμο η δράση στοχεύει στην επανένταξη στις σχολικές μονάδες, στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των παιδιών σε θέματα ατομικής υγιεινής, σεξουαλικής αγωγής και παράλληλα στην ψυχολογική τους ενδυνάμωση και στην ανάδειξη των ταλέντων τους. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση και προετοιμασία των παιδιών να ενταχθούν ομαλά στη σχολική κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία.

Το mobile school είναι μία ορθογώνια παραλληλεπίπεδη τροχήλατη κατασκευή μήκους 1,5m και βάρος 150 kg. Είναι κατασκευασμένο από πτυσσόμενους μαυροπίνακες με μέγιστο πλάτος τα 6m. Επάνω του τοποθετούνται panels εκπαιδευτικού περιεχομένου (πχ. αριθμητική) και panels συζητήσεων που αφορούν την διαφορετικότητα, την προσωπική υγιεινή, τη σεξουαλικότητα κ.α., τα οποία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 300.

Η όλη δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund ύψους € 12εκ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Το πρόγραμμα Active Citizens Fund ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και φορέων που προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες, με στόχο την προώθηση συνεργασιών και κοινών δράσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων και του τομέα συνολικά.