Το έργο του Φράγματος Μαρμαρά στην περιοχή Ακροποτάμου, επισκέφθηκε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Κώστας Αντωνιάδης συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θωμά Καραβά, τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης κ. Κωστή Σιμιτσή, τον Πρόεδρο της Εργοανάπτυξης και Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αρχέλαο Γρανά, από υπηρεσιακούς υπαλλήλους και το εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας, μετέβησαν στον Φράγμα του Μαρμαρά στον Ακροπόταμο, προκειμένου να διαπιστώσουν την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του επιχώματος του Φράγματος και των εργασιών σκυροδέτησης του υπερχειλιστή.

Το έργο τελειώνει αρχές του 2021

Μετά το τέλος της εποπτείας των εργασιών ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης δήλωσε τα εξής: «Σήμερα βρισκόμαστε στο Φράγμα του Μαρμαρά, ένα έργο που δημοπρατήθηκε από τον τότε Νομάρχη Καβάλας Θεόδωρο Καλλιοντζή το έτος 2006, προϋπολογισμού δέκα πέντε (15) εκατομμυρίων ευρώ, και το οποίο κατασκευαστικά θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους 2021, ώστε στην συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης του ταμιευτήρα. Για την Περιφερειακή ενότητα Καβάλας είναι ένα έργο σημαντικό που θα έχει τεράστια οικονομική ανταποδοτικότητα στο πρωτογενές τομέα για τα αγροκτήματα της περιοχής, αλλά και για την τουριστική ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, ενώ θα ωφεληθεί ανάλογα και το περιβάλλον, αφού θα βελτιωθεί το μικροκλίμα και θα εμπλουτιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας».

Πρέπει να δημιουργηθεί κι ένα σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ, πως το συγκεκριμένο έργο αρχικού προϋπολογισμού 12,5 εκατ. ευρώ θα έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί σε ετήσια βάση περίπου 25 εκατ. κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα στο Νομό Καβάλας και βρίσκεται μεταξύ Ακροποτάμου και Λουτρών Ελευθερών. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το 2008, (ενώ χρόνια πριν, σχεδιαζόταν και είχαν προηγηθεί διάφορες μελέτες αλλά και διαδικασίες απαλλοτριώσεων), με την πρώτη υπογραφή σύμβασης του έργου να πέφτει στις 12/2/2007 με την ανάδοχο εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ και την τότε Νομαρχία Καβάλας, κι από τότε σταμάτησε και ξανάρχισε αρκετές φορές, αφού υπήρχαν προβλήματα χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα ακόμη να μιλάμε γι αυτό το έργο. Το Φράγμα Μαρμαρά τώρα, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια να ολοκληρωθεί, αν δεν κατασκευαστεί και αρδευτικό δίκτυο παράλληλα, δεν θα μπορέσει να είναι ωφέλιμο σε μέγιστο βαθμό. Επιβάλλεται να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αρδευτικού δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί στο μέγιστο από τους αγρότες της περιοχής.

* Ο Μαρμαράς ποταμός με τη σημερινή του μορφή είναι ένας τεχνητός ποταμός που έγινε στα σύγχρονα χρόνια, μετά το 1950, ακριβώς για να επιτρέψει την αποξήρανση των ελών και τη μετατροπή τους σε καλλιεργήσιμα χωράφια.