Μένουμε σπίτι για να αποφύγουμε τα χειρότερα, μόνο που χρειάζομαστε διεξόδους για να ξεχνιέται το μυαλό. Και η σύγχρονη τεχνολογία είναι εδώ να μας δώσει μια καλή γεύση της ομορφιάς που υπάρχει στον πλανήτη μας. Κι εδώ οι επιλογές είναι...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο αξίας άνω των 1,4 δισ. ευρώ σε κονδύλια της ΕΕ για 14 μεγάλα έργα υποδομής σε 7 κράτη μέλη, συγκεκριμένα, στην Κροατία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και...
Ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, άκρως εντυπωσιακό και όχι ευρέως γνωστό γεωλογικό φαινόμενο βρίσκεται στην κοιλάδα των Σερβίων Κοζάνης, στην περιοχή του Μικροβάλτου. Πρόκειται για τα μπουχάρια και τα νοχτάρια, γρανιτικές διαμορφώσεις που συσσωρεύτηκαν από την τελευταία εποχή...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ανακηρυχθεί το 2021 Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων, προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στον τομέα των μεταφορών. Με σειρά εκδηλώσεων, εκστρατειών και πρωτοβουλιών το 2021, θα προωθηθούν οι σιδηρόδρομοι ως...
Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 94 % των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική για τους ίδιους. Επιπλέον, το 91 % των πολιτών δήλωσαν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί...