Στις 2 Μαΐου πρόκειται να ξεκινήσει το δεσμευτικό market test για την εξασφάλιση δυναμικότητας στο σημείο διασύνδεσης του ΔΕΣΦΑ με τον IGB στην Κομοτηνή, όπως αναφέρεται σε νέα ανακοίνωση του διαχειριστή.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκδήλωση ενδιαφέροντος που πραγματοποιήθηκε πέρυσι, υποβλήθηκαν αιτήματα για ποσότητα αερίου 3,65 δισ. κ.μ. για το 2024-2025 και αντίστοιχες για τα επόμενα έτη.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν από τις 2 Ιουλίου ως τις 12 Ιουλίου 2024 μετά από μια αρχική περίοδο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 31 Αυγούστου.